Update vernieuwd MPO

Hieronder leest u meer over het vernieuwde MPO. Daarnaast krijgt u informatie over de lancering en onze communicatietoolkit, waarmee u uw deelnemers en achterban kan informeren over het nieuwe MPO. Ook leest u hoe uw organisatie zich voor kan bereiden en wat daarvoor nodig is.

Laatste werkzaamheden tot de livegang

De afgelopen maanden is het projectteam bezig geweest met de realisatie van alle content en de daadwerkelijke bouw van het platform. Ook in dit deel van het proces zijn we bijgestaan door een werkgroep met vertegenwoordigers uit de achterban. Zij hebben actief meegedacht over de vorm en inhoud van het nieuwe MPO. Gelijktijdig is de website en functionaliteiten getoetst onder gebruikers. De komende weken worden de puntjes op de i gezet. En uiteraard wordt er uitvoerig getest.

Wat verandert er voor de deelnemer?

Het doel van MPO is onveranderd: inzicht en overzicht bieden aan alle burgers met pensioenaanspraken in Nederland. Als vanouds vindt de bezoeker alle opgebouwde en verwachte pensioenbedragen terug. Net als de AOW. En nu dus in een nieuw jasje. Daarnaast is de informatie die we aanbieden nog toegankelijker, relevanter en meer op maat. Denk naast persoonlijke pensioeninformatie aan handige tips, informatieve video’s en begrijpelijke informatie over life events. Voor advies en specifieke pensioeninformatie wordt de bezoeker doorverwezen naar de eigen pensioenuitvoerder(s). Zo zet MPO de burger aan tot actie.

Toolkit

Om uw deelnemers te informeren over het vernieuwde MPO, wordt op dit moment een toolkit gemaakt. Hierin komen onder andere een voorbeeldartikel, afbeeldingen en banners voor op uw website. Binnenkort vindt u deze toolkit op deze website. In de loop van de tijd wordt deze nog aangevuld met een korte animatie over MPO.

Wat verandert er voor u als pensioenuitvoerder?

Voor de overgang van het huidige platform naar het vernieuwde MPO zijn geen aanvullende acties nodig. Dit geldt zowel voor deelnemers als de aangesloten pensioenuitvoerders. Inloggen gaat straks nog steeds via DigiD of eIDAS. De XML-download blijft gehandhaafd en ook alle koppelvlakken blijven in tact.

Eerder toegang tot vernieuwd MPO

Wilt u voor de lancering al eens kijken hoe het nieuwe MPO er uitziet of waar belangrijke informatie te vinden is? Dat kan. Op 24 mei delen wij hier een tijdelijke URL. Via deze URL heeft u tot aan de lanceringsdatum toegang tot de live-omgeving. Na 27 mei kunt u nog enkele dagen de ‘oude’ website terugzien. Daar ontvangt u tegen die tijd meer informatie over.