Het Bestuur

De bestuursleden van Stichting Pensioenregister zijn afgevaardigd vanuit de sector. Het bestuur komt minimaal vijf keer per jaar in vergadering bijeen.

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door:

Bernard ter Haar
(Onafhankelijk) Voorzitter
Diana Starmans (Sociale Verzekeringsbank)
Vicevoorzitter
Bert van Laar (Sociale Verzekeringsbank)
Nicole Beuken (Pensioenfederatie)
Neoletta Poelgeest (Pensioenfederatie)
Penningmeester
Kenan Yildirim (Pensioenfederatie)
Renée Martius (Verbond van Verzekeraars)
Henk Boeve (Verbond van Verzekeraars)

Jaarlijks organiseert het bestuur een strategiesessie waar zij de gekozen strategie toetst aan relevante ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.