Nieuwe voorzitter bestuur Stichting Pensioenregister

Per 1 april 2022 neemt Bernard ter Haar het voorzitterschap over van Josine Westerbeek-Huitink. Josine Westerbeek-Huitink is in november 2015 begonnen als onafhankelijk voorzitter van het bestuur en vindt het na twee zittingstermijnen tijd om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft als opvolger de heer Bernard ter Haar gevonden. De nieuwe voorzitter gaat zich richten op de verdere ontwikkeling van Stichting Pensioenregister en de website mijnpensioenoverzicht.nl.

Josine Westerbeek: ”In de afgelopen jaren is de website mijnpensioenoverzicht.nl van Stichting Pensioenregister verder geprofessionaliseerd met meer gerichtere en heldere informatie voor de burger. Met ruim 7,5 miljoen bezoekers per jaar is de ambitie van de afgelopen jaren goed ingevuld. Nieuwe wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen dat de stichting en mijnpensioenoverzicht.nl blijven ontwikkelen. Ik wil de nieuwe voorzitter de ruimte geven om hierover mee te denken en mee te beslissen.”

Bernard ter Haar: Bernard ter Haar heeft zowel bij het ministerie van Financiën als bij het ministerie van SZW al veel te maken gehad met de financiële oudedagsvoorzieningen. Hij is goed bekend met het brede pensioenveld en ook met de inhoudelijke vraagstukken. Over zijn motivatie: ”Ik kijk ernaar uit om samen met alle betrokkenen voort te bouwen op wat er de afgelopen jaren al is bereikt. Juist met het nieuwe pensioenstelsel in zicht is het extra belangrijk om te werken aan een tijdige bewustwording van alle werkenden en een zo goed mogelijk inzicht in de pensioensituatie voor iedereen met een pensioen.”

Het Bestuur

De bestuursleden van Stichting Pensioenregister zijn afgevaardigd vanuit de sector en hebben ieder een eigen portefeuille. Het bestuur komt minimaal vijf keer per jaar in vergadering bijeen.

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door:

Bernard ter Haar (Onafhankelijk)
Voorzitter
Diana Starmans (Sociale Verzekeringsbank)
Vicevoorzitter
Bert van Laar (Sociale Verzekeringsbank)
Strategische communicatie (massacommunicatie, marketing)
Nicole Beuken (Pensioenfederatie)
Strategisch relatiebeheer
Neoletta Poelgeest (Pensioenfederatie)
Penningmeester
Tomas Wijffels (Pensioenfederatie)
Strategische doorontwikkeling MPO en deelnemerscommunicatie
Renée Martius (Verbond van Verzekeraars)
Secretaris en Strategische ontwikkelingen overheid
Henk Boeve (Verbond van Verzekeraars)
Organisatieontwikkeling

Jaarlijks organiseert het bestuur een strategiesessie waar zij de gekozen strategie toetst aan relevante ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.