Doelgroeponderzoek

Jaarlijks voert Stichting Pensioenregister doelgroeponderzoek uit. Dit gebeurt om kennis over de gebruikers van mijnpensioenoverzicht.nl te vergroten, de website te verbeteren en de communicatie gerichter in te kunnen zetten. Doelgroeponderzoek gebeurt via een enquête-tool op de website (Mopinion), de Servicedesk gebruikers, marktonderzoeksbureau Motivaction en eigen onderzoek door de uitvoeringsorganisatie.

Onderzoek naar ‘kwetsbare groepen’

In het voorjaar van 2017 deed marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Stichting Pensioenregister onderzoek naar drie doelgroepen. Dit zijn gescheiden vrouwen, zzp-ers die langer dan vijf jaar zelfstandig zijn en getrouwde of samenwonende jongeren van 18-34 jaar. Hieronder staan de resultaten van deze onderzoeken.

Bekendheid en waardering mijnpensioenoverzicht.nl

Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken van de afgelopen jaren: