Communicatietoolkit

Stichting Pensioenregister attendeert de (Nederlandse) burger met communicatiecampagnes op mijnpensioenoverzicht.nl. De timing van deze campagnes sluit vaak aan op gelijksoortige initiatieven. Tijdens de Pensioen3daagse trekt de stichting bijvoorbeeld op met Wijzer in Geldzaken. Soms wensen organisaties uit de sector gebruik te maken van materiaal dat door Stichting Pensioenregister is vervaardigd. Deze middelen worden dan beschikbaar gesteld in de communicatietoolkit of kunnen opgevraagd worden door een mail sturen naar communicatie@pensioenregister.nl.

In de standaard communicatietoolkit zijn verschillende middelen beschikbaar gesteld:

  • Logo’s mijnpensioenoverzicht.nl en Stichting Pensioenregister
  • Animatie ‘Wat vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl’ (Nederlandse en Engelstalige versie)
  • Banners en voorbeeldtekstjes social media

U kunt de toolkit direct hier downloaden.