Communicatietoolkit

Stichting Pensioenregister attendeert de (Nederlandse) burger met communicatiecampagnes op mijnpensioenoverzicht.nl. De timing van deze campagnes sluit vaak aan op gelijksoortige initiatieven. Tijdens de Pensioen3daagse trekt de stichting bijvoorbeeld op met Wijzer in Geldzaken. Soms wensen organisaties uit de sector gebruik te maken van materiaal dat door Stichting Pensioenregister is vervaardigd. Daar is een communicatietoolkit voor samengesteld.

Deze toolkit bestaat uit onder meer uit:

Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een mail sturen naar communicatie@pensioenregister.nl. Wij sturen u dan de juiste bestanden toe.