Twee mensen achter een laptop

Pensioenoverzicht voor alle burgers met pensioenaanspraken in Nederland

Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenuitvoerders (De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit samenwerkingsverband stelt het online platform Mijnpensioenoverzicht.nl beschikbaar voor alle burgers met pensioenaanspraken in Nederland.

Wat is er te vinden op Mijnpensioenoverzicht.nl?

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt de burger alle opgebouwde en verwachte pensioenbedragen terug, inclusief de AOW. De informatie die we aanbieden is toegankelijk, relevant en op maat. Naast persoonlijke pensioeninformatie kunt u denken aan handige tips, informatieve video’s en begrijpelijke informatie over life events. Voor advies en specifieke pensioeninformatie wordt de bezoeker doorverwezen naar de eigen pensioenuitvoerder(s). Zo zet Mijnpensioenoverzicht.nl de burger aan tot actie.

Over Stichting Pensioenregister

Stichting Pensioenregister is in 2008 opgericht. De stichting heeft een wettelijke taak om de burger met pensioenaanspraken in Nederland inzicht, overzicht en handelingsperspectief te bieden over zijn of haar AOW en pensioen. Het bestuursbureau van Stichting Pensioenregister voert in opdracht van het bestuur alle activiteiten uit van de stichting en ondersteunt het bestuur bij het uitvoeren van zijn taak.

Icoon van twee mensen rond een vergadertafel en een spaarvarken

Het bestuur

Stichting Pensioenregister heeft acht bestuursleden. Lees meer

Icoon van een geblinddoekte persoon met de justitieele weegschaal

Wettelijk taak

Stichting Pensioenregister heeft een wettelijke taak. Dit is uniek in Nederland. Lees meer

Icoon van een iemand aan het roer van een schip

Missie, visie en kernwaarden

Stichting Pensioenregister heeft een duidelijke visie en missie met bijbehorende kernwaarden. Lees meer

Icoon van twee mensen bij een poster met een grafiek

Strategisch meerjarenplan

Stichting Pensioenregister heeft zes strategische speerpunten voor 2022-2025. Lees meer

Icoon van iemand die een grote stapel boeken optilt

Jaarverslagen

Meer informatie over Stichting Pensioenregister vindt u in onze meest recente jaarverslagen. Lees meer

Icoon van iemand die de achter zijn laptop zit

Mijnpensioenoverzicht.nl

mijnpensioenoverzicht.nl is hét onafhankelijke platform voor burgers met pensioen(aanspraken) in Nederland. Lees meer

Informatie voor de pensioensector

Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief vanuit de pensioensector. Vanuit een bundeling van krachten biedt mijnpensioenoverzicht.nl de burger een totaaloverzicht van zijn pensioenaanspraken in Nederland. Stichting Pensioenregister wordt met mijnpensioenoverzicht.nl steeds meer een spil in pensioencommunicatie.

Om dat goed te doen in aansluiting met alle partijen in de sector is de stichting een actieve netwerkpartner met strategische samenwerkingen. We zorgen voor aansluitmogelijkheden voor data-uitwisseling en stellen een CRM-systeem ter beschikking voor contact met de sector en uitwisseling van (technische) expertise. We wisselen (onderzoeks)informatie uit en stellen een toolkit beschikbaar voor de deelnemerscommunicatie.

Foto van een mevrouw achter een laptop

CRM-systeem (Barometer)

Stichting Pensioenregister maakt gebruik van een CRM-systeem voor contact met de pensioensector en communicatie rondom koppelvlakken. Lees meer

Foto van een man achter een laptop

Communicatie

Stichting Pensioenregister biedt ook ondersteuning op het gebied van communicatie over MPO door middel van een communicatietoolkit. Lees meer

Twee pratende mensen in een horecagelegenheid

Doelgroeponderzoek

Stichting Pensioenregister voert regelmatig onderzoek uit naar haar doelgroepen. Lees meer

Contact

Heeft u een vraag over uw pensioen of Mijnpensioenoverzicht.nl?
Kijk dan op Mijnpensioenoverzicht.nl. Of mail naar info@mijnpensioenoverzicht.nl.

Bent u een pensioenuitvoerder of administrateur en heeft u technische vragen?
Mail uw vraag naar helpdesk@pensioenregister.nl.

Heeft u vragen over Stichting Pensioenregister?
Mail uw vraag naar bestuursbureau@pensioenregister.nl.

De klachtenregeling van de Stichting Pensioenregister kunt u hier downloaden.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u gebruiksvoorwaarden en disclaimer over veiligheid, gegevensbescherming, onderhoud, privacy, intellectueel eigendom en aansprakelijkheid.

Onze dienstverlening is gratis voor elke Nederlandse burger. Deze dienstverlening wordt beschouwd als een publieke voorziening en is niet bedoeld voor commerciële activiteiten.