Een gezamenlijk initiatief (van ons)

De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit samenwerkingsverband stelt sinds 6 januari 2011 de website www.mijnpensioenoverzicht.nl beschikbaar voor het Nederlandse publiek.

Wat is www.mijnpensioenoverzicht.nl?

De website www.mijnpensioenoverzicht.nl maakt het voor elke Nederlandse burger mogelijk om een overzicht te krijgen van de door hem/haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én zijn/haar opgebouwde AOW-rechten.

De dienstverlening van het Pensioenregister is gratis voor elke Nederlandse burger. Verder wordt de dienstverlening beschouwd als een publieke voorziening en is dan ook niet bedoeld voor commerciële activiteiten.

Meer informatie?

Meer informatie over de Stichting Pensioenregister vindt u in het jaarverslag 2009, jaarverslag 2010, jaarverslag 2011, jaarverslag 2012, jaarverslag 2013, jaarverslag 2014, jaarverslag 2015, jaarverslag 2016, jaarverslag 2017 en jaarverslag 2018.

Technische informatie over het bestand met pensioengegevens dat de burger kan downloaden kunt u hier downloaden.

Hebt u vragen aan de Stichting Pensioenregister, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk via info@stichtingpensioenregister.nl

NB. Door een tijdelijk technisch probleem zijn in de afgelopen periode niet alle e-mails goed aangekomen. Heeft u nog geen reactie ontvangen? Dan vragen wij u om de e-mail nogmaals te sturen.
Excuses voor het ongemak.

De klachtenregeling van de Stichting Pensioenregister kunt u hier downloaden.

Sociale VerzekeringsbankVerbond van VerzekeraarsPensioenfederatie